Arbitraj

Arbitrajul este o metodă alternativă de soluționare a litigiilor care implică o hotărâre prin care un arbitru, numit prin acordul părților sau de către instituția la care este încredințată numirea, rezolvă litigiile civile sau comerciale printr-o hotărâre finală obligatorie. More »

Mediere

Medierea reprezinta pentru comunitățile de afaceri și juridice un instrument rapid, economic și eficient pentru a rezolva disputele și pentru ajunge la acorduri satisfăcătoare pentru toate părțile, protejând în același timp afacerea și relațiile personale. More »

 

CAMERA ROMANA DE MEDIERE SI ARBITRAJ

 

 Camera Romănă de Mediere și Arbitraj (CRDMA)

este o organizație specializată în realizarea și promovarea metodelor alternative de prevenire și soluționare a litigiilor, în principal sub forma medierii și arbitrajului, în care activează un corp calificat de mediatori și arbitri judiciari, dar și diverși specialiști în domeniul juridic, economic etc., în măsură să propună măsuri și soluții pentru soluționarea diferendelor într-o formulă cât mai profitabilă părților.

Activitatea principală se împarte între, pe de o parte, promovarea și realizarea medierii în cadrul structurii specializate din cadrul Camerei și anume “Centrul de mediere” și, pe de altă parte în organizarea arbitrajului judiciar, acesta din urmă în cadrul instituției permanente de arbitraj, care funcționează pe lângă Cameră, anume “Tribunalul de Arbitraj Judiciar București”. Nu în ultimul rând, la nivelul Camerei se desfășoară și activități de Studii, Cercetări și Educație în domeniul medierii și arbitrajului, în cadrul Centrului de Studii și pregătire profesionale.

   CENTRUL DE MEDIERE “LEGITIMUS” este structură a Camerei Române de Mediere și Arbitraj, în care se desfășoară în mod efectiv activitățile de mediere. Printre obiectivele sale, Centrul de Mediere “LEGITIMUS”, își propune să organizeze diverse activități de promovarea a profesiei de mediator către publicul larg, îmbunătățirea comunicării și organizării între mediatori, promovarea medierii în instituții, implementarea medierii la organele judiciare și consolidarea cadrului legislativ.

 

TRIBUNALUL DE ARBITRAJ JUDICIAR (TAJ) – BUCUREȘTI, este o instituţie permanentă de arbitraj, al cărui obiect principal îl constituie organizarea arbitrajului privat voluntar, în scopul soluţionării pe calea procedurii arbitrale a litigiilor patrimoniale interne şi internaţionale, născute din fapte şi acte civile şi comerciale, dintre persoane fizice sau juridice, în condiţiile Codului de Procedură Civilă, Regulamentului şi Regulilor sale de procedură arbitrală.

 

    CENTRUL DE STUDII, CERCETARE ȘI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ, reprezintă departamentul specializat din cadrul CRDMA, având ca și obiect realizarea și organizarea activităților de cercetare și studii în domeniul metodelor alternative de soluționare a litigiilor, cu predilecție în domeniul medierii și arbitrajului, cât și defășurarea de cursuri de formare și perfecționare profesională în domeniu medierii și arbitrajului, în conformitate cu normele de metodologie atent selecționate și dispozițiile legal incidente în domeniul formării profesionale, cu recunoaștere națională și internațională.

 

CONCEPTUL METODELOR ALTERNATIVE ALTERNATIVE DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

 

Ce reprezintă soluţionarea alternativă a disputelor?

Sistemele alternative de soluţionare a litigiilor în afara instanţelor judecătoreşti, cunoscute sub denumirea de ADR (Alternative Dispute Resolution) sunt mijloace prin care părţile aflate în conflict pot ajunge la o înţelegere amiabilă a problemelor pe care le întâmpină.

Experienţa unor State membre ale Uniunii Europene arată că – dacă sunt respectate anumite reguli de bază – sistemele alternative de soluţionare a disputelor pot avea avantaje pentru părţi.

Principalele avantaje ale unor asemenea sisteme sunt costurile scăzute şi perioada de timp mai scurtă necesară rezolvării litigiilor. În cadrul sistemelor ADR, procedura implică intervenţia unei terţe părţi, neutre, cum ar fi arbitrul, mediatorul sau ombudsman-ul. Procedurile de soluţionare a litigiilor în afara instanţelor constituie o alternativă faţă de procedurile judecătoreşti în multe state. De asemenea, acestea pot constitui o procedură suplimentară, anterioară sau concomitentă procedurilor judecătorești.

Condițiile socio-economice actuale, impun adaptarea unor noi forme de soluționarea a litigilor, având ca și premise majore celeritatea (soluționarea în termen cât mai scurt), suplețea procedurii (procedurile cât mai clare, simpliste și usor de parcurs) eficacitatea (în sensul tranșării diferendului prin luarea în considerarea atât a intereslor actuale cât și pe termen lung).

Nu în ultimă măsură, nevoia adaptării mijloacelor alternative de soluționare și chiar prevenire a litigiilor, degajă și din cauza inconvenientelor tot mai presante ale justiției statale clasice.

 

 

Obiectivele noastre

 

Camera Română de Mediere și Arbitraj are drept obiect de activitate:

militarea pentru solutionarea conflictelor în materie civilă, materie comercială, de familie, în materie penală, pentru solutionarea conflictelor din domeniul protecţiei consumatorilor, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor precum şi în alte materii, în condiţiile prevăzute de lege;

formarea profesională de mediatori autorizaţi conform normelor legislative în vigoare;

organizarea de colocvii profesionale, sesiuni, simpozioane, conferințe locale, naționale, și internaționale;

asigurarea condițiilor necesare promovării profesiei de mediator către publicul larg, a îmbunătățirii comunicării și organizării între mediatori, a promovării medierii în instituții, a implementării medierii la organele judiciare dar și a consolidării cadrului legislativ;

desfasurarea activității de mediere;

soluționarea conflictelor în materie civilă și materie comercială cu ajutorul arbitrajului prin intermediul Tribunalului de Arbitraj Judiciar București;

organizarea de cursuri de atestare a arbitrilor;

perfecționarea profesională a mediatorilor și arbitrilor;

de a promova și realiza arbitrajul civil și comercial, intern și internațional, precum și alte căi alternative de soluționare a litigiilor;